МАВРО ОРБИНИ
О "РАСШИРЕНИИ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО".
СЛАВЯНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ.

Текст взят c сайта semargl.me

О Славянехъ Ругянехъ.

Сіи были сілнѣишіе, и велевластнѣишіе между всѣхъ Славянъ, жітелствовали при мори Венедіцкомъ, или наіпаче посредѣ тѣхъ водъ, имѣюще своего Короля своиственнаго, и преславныи храмъ.

Того ради прічітали себѣ и первенство во всемъ ономъ родѣ Славянскомъ предреченнаго моря; къ томуже обдержаху островъ Ругіиски, седмь міль нѣмецкіхъ дліною, такожде равенъ и шіріною; земля такъ плодовіта, что и нынѣ есть жітніца Седунезовъ или Шведовъ, якоже и Сіцілія Рімляномъ.

Городъ столныи ихъ Королевственныи Ругяновъ, наріцался Архоне, стоящь на ѕѣло высокомъ мысу острова того. Отъ Востока и отъ Полудни окруженъ моремъ. Стѣнами толіко высокъ, что едва стрѣлою изъ лука достізало до верхности ихъ. Но уже того града не відітся ніже слѣдъ. А отъ Запада былъ велікои, и крѣпкои роскатъ, которои его защіщалъ.

Нѣкоторые пісатели полагали Архонъ на иномъ островѣ нареченномъ Вітора, отстоящемъ отъ Ругіи шіріною съ едіну рѣку, разоренъ отъ Гаралда Короля Готфскаго, и отъ Геммінга Короля Датского.

Абрамъ Ортеліи пішетъ, что гдѣ былъ Архонъ, древле былъ Венета городъ Славенскои ѕѣло превелічаішъ сущіхъ во Европѣ, и преславенъ къ торгу отъ всѣхъ народовъ. Сеи градъ Венета, пріималъ вся протчыя народы. Однакоже егда тамо пребывали, не было попущено имъ жіти по благочестію хрістіанскому, егоже ради затвердѣлъ всегда въ поганствѣ, даже до своего разсыпанія. Но необрѣтеся народъ учтівѣішіи во обрѣтеніяхъ обычаевъ, и страннопріемнѣішіи и благостенъ паче сіхъ Славянъ гражданъ Венецкіхъ.

Которыи градъ Венету Гелмалдъ поставілъ между устія Одеры, и города Камены, гдѣ відятся еще его слѣды, по мнѣнію предреченнаго спісателя; и не отъ иного чего учінілося его разореніе, развѣ отъ несогласія ихъ междуусобнаго.

Которыи градъ Король Датскои, собравъ пресілное воіско, и наступівъ на него, взялъ и опустошілъ и разорілъ до основанія;

Но жівущіи Ругяне во островѣ Ругіискомъ въ лѣто отъ Хріста 809 учінівъ флотъ 830 караблеи, [моноксіловъ] напали на Королевство Датское съ Фрізіею Восточною, взяли и сожгли городы Алтенбургъ и Нѣжінъ, въ которыхъ взяли безчісленную добычю.

О чемъ прогнѣвавшіся Карлъ Велікіи, подвігъ свои воіска, въ лѣто 810 и на двухъ бояхъ кровавѣішіхъ, одолѣвъ ихъ, покорілъ подъ иго Хрістово, наложівъ на ніхъ дань, и пріказалъ имъ имѣти въ почтеніи особлівомъ церковь святаго Віты, которого во оные времена, оные люди по премногу почітали.

Платіли усердно Ругяне дань Карлу при его жізни, а послѣ его смерти, оставіли дань купно съ благочестіемъ Хрістіанскімъ, и построіли храмъ во Архонѣ. Въ которои прінесли болванъ Святовіта [которого они называли Святовічь] и толіко мужіе, еліко и жены на всякои годъ пріносіли въ сеи храмъ дань по едіному пѣнязю съ головы, и тако впадше въ грубонечестіе, покланяліся сему ідолу Святовіту, которои былъ учіненъ древяныи, возраста гігантского, о четырехъ ліцахъ, подобіемъ фонаря, дабы отъ всякія страны храма відѣлося ліцо ідолово. Еще же онже былъ безъ бороды съ кудрями со всякои стороны вырѣзаными, по употребленію власовъ Славянъ Ругянскіхъ, во одеждѣ долгои даже до ногъ, держащь въ правои рукѣ рогъ изъ металла. Которыи рогъ наполнялъ віномъ попъ едінъ бородатыи, со многіми церемоніями и торжествы, и оставлялъ его наполненъ до утра; ежели убудетъ или не убудетъ, гадатаіствовали, послѣдованіе изобілію, или не дороду послѣдующаго года. Сеи же болванъ лѣвою рукою подперса, на бедрѣ въ сторонѣ відѣлася узда и седло коня его съ мечемъ ѕѣло велікімъ и украшенымъ.

Стоялъ тотъ ідолъ между четырехъ сводовъ капліцы, стоящія среди храма, завѣшенъ отъ всѣхъ странъ завѣсами красными ѕѣло богатыми и украшенными. Едінъ только попъ въ Капліцу въ день, едінъ точію предъидущіи праздніку, входілъ удержавая дыханіе. И когда хотѣлъ отдохнути, бѣжавъ ко дверемъ, выставлялъ главу свою на ружу, да бы ідолъ неосквернілся дышаніемъ смертнымъ.

Былъ едінъ конь бѣлои посвященъ ідолу, у которого изъ хвоста, или изъ грівы неповолено было выдернути власовъ, ніже кто могъ садітіся на него, опрічь едінаго токмо попа; Вѣрілъ ослѣпленныи тои народъ, что ідолъ ѣзділъ на немъ всякократно, егда онъ хотѣлъ разоряти ихъ непріятелеи. А ко увѣренію истінны сея вѣры, предлагали, что егда оставляли его съ вечера во обыкновеннои его конюшнѣ добрѣ чіщена и прівязана, обрѣтали его часто въ конюшнѣ на утріе вспотѣлаго и огрязненнаго, яко бы ѣзділъ въ болшіе пути нощію. Отъ путешествія того коня, провѣщевали добрыи ѕлыи случаи своіхъ ратеи, и ради того окончанія втыкали стоіма 6 копеи въ землю передъ храмомъ парами едіно протівъ другова, равно разстоящые между собою, и ко всякои парѣ прівязывали иное копіе поперегъ, толіко высоко отъ земли, что коню возможно и безъ прыганія было по верхъ проіти; Потомъ въ день уставленныи сему дѣіствованію, попъ по долгіхъ и торжественныхъ молітвахъ, взявъ съ церемоніями велікіми коня за узду, вождаше его чрезъ три поперечные оные копія. И ежели переступалъ вся три ногою правою, безъ всякія помѣшки правыя съ лѣвою, въ нѣкоторыхъ предреченныхъ чінахъ извѣстны бываху о побѣдѣ. И тако во прімѣръ протівнаго;

ідолу же давали третію часть отъ добычеи и отъ всѣхъ корыстеи учіненныхъ, и окромѣ того емуже было въ его почтеніе особлівое 300 конеи, и 300 человѣкъ съ его страны, которые за него ходіли на воіну, которыхъ всю добычю вручали вѣрно попу, которыи все полагалъ въ сокровіще церковное, откуду нікогда не было повольно выняти ни малеішую частъ; На всякои годъ по собраніи доходовъ, жертвовали многіе скоты сему ідолу, и тогда же нѣкоторыхъ хрістіанъ взятыхъ на воинѣ, которыхъ кровію подтвержалъ попъ, что ѕѣло оныи услаждался, послѣ тоя жертвы пріносіли круглыи пірогъ велікіи, здѣланыи изъ Муста, велічествомъ вмѣстітеленъ содержати едінаго человѣка, въ которои вшедши попъ вопрошалъ у людеи высокімъ голосомъ, ежели могутъ его відѣти, и всѣ отвѣщавали ни; обращаяся моліти ідола, да бы въ пріидущіи годъ хотя мало его могли відѣти.

Само Король Датскіи, между иныхъ чужестранныхъ, послалъ сему ідолу едіну чарку златую въ даръ, за что воспріялъ почесть; понеже въ краткомъ времени умеръ смертію нужною и лютою, что весма не помогъ ему Святовітъ.

Затвердѣли Ругяне въ заблужденіи Грубіянства на 350 лѣтъ, дондеже Валдемаръ Король Датскои, съ сілнымъ флотомъ соедінясъ съ Казімеровыми и Богославовыми Князеи Померанскіхъ, и Прібіславовыми Государя Обострітовъ Славянъ, вшедши въ Ругію, побѣділъ сіхъ людеи свірѣпыхъ, и возложа осілъ болвану Святовіту на шѣю, пріказалъ разволочіти по всему воіску въ прісутствіи Славянъ. И потомъ разсѣщи на части и сжечъ всенародно. Разсыпалъ храмъ до основанія, со всякімъ служеніемъ побралъ сокровіщъ, и учінілъ указъ, да бы всѣ оставіли ідолослуженіе, и воспріяли служеніе истіннаго Бога, повелѣлъ построіти 12 церквеи своімъ особлівымъ иждівеніемъ, и тако весь островъ учінілъ Хрістіанами.

Яромаръ Государь Ругянскіи, утверділъ онымъ людемъ образомъ и частыми поученми своіми вѣру Хрістову, въ сердцахъ шатающіхся онаго народа грубого и прежестокого паче всякого ѕвѣря, которыи былъ ѕѣло упрямъ во обращеніи паче всѣхъ прошчіхъ народовъ Славянскіхъ моря Венедіцкого или Балтіиского.

Предреченное же забобонство Святовітово у Ругяновъ имѣющее сілу, стояло многое время въ сердцы у Боемлянъ, дондеже Блаженныи Вічеславъ Князь Боемскіи, далъ имъ Мощи Святаго Віты, ради народного ихъ почітанія; обаче же не возмогъ истребіти весма память ідола Святовіта. Понеже еще и нынѣ Боемляне не сохраняютъ поздравленія частѣишаго и всенароднѣішаго, развѣ подъ провѣщеваніемъ имене Віто, пріемлюще пріятелеи прѣзжающхъ изъ далека съ сіми рѣчми: ВІТЕИ ВІТЕИ; Показующе срадоватіся о ихъ здравіи соблюденномъ дарованіемъ Святовіта. Ідолослуженіе сіхъ Славянъ Венедовъ по частемъ.

Въ протчемъ же имѣли въ політікѣ человѣческои изрядные законы, и похвалные обыкности; Понеже убо велікое попеченіе имѣли, да бы дѣти почітали родітелеи и слушаліся, и не обрѣтался у ніхъ нікто убогъ или просітель, за неже егда кто за немощствуетѣ, или остарѣетъ, абіе вручается въ попеченіе наслѣднікомъ, да бы ими человѣколюбезно управляемь былъ и пітаемь.

Были ѕѣло угодны и усердны и веледушны въ страннопріимствѣ. Страннопріѣзжеи не требовалъ искати постоялого двора, понеже уже многіе встрѣчаютъ, и многіе на перехватъ просятъ его, чтобъ пріяти изволілъ ихъ угощеніе; И все что пріобрѣтали паханіемъ поль, въ рыболовленіи или въ ѕвѣрінои ловли, харчіли гостемъ, и къ подаянію тщаліся возможностію велічаішею. Тіи, кто былъ тороватѣишъ, да не реку роскошенъ въ сіхъ вещехъ, творіли и морскіе разбои нощію на мори, что бы по утру раздѣліти грабежъ страннікомъ. А ежели за случаи обрящется кто, что откажетъ постои странніку; было позволено всякому за то сожещи его домъ со всѣмъ его веществомъ.

Божба у ніхъ была возбранена между ими, понеже мнѣли, что прісяга есть и крівопрісяга тоежде, во гнѣвъ мстітелныи отъ Боговъ.

Но которые были поіманы въ какомъ погрѣшеніи непорядочномъ, тѣхъ распінали, утверждающе, что Крестъ не долженъ служіти къ чему иному, развѣ къ казни ѕлодѣевъ. Отъ сего начася гнушаніе толіко Крестомъ, отъ чего мнози человѣцы Святіи и Князи Хрістіане, до поту труділіся обратіти ихъ въ вѣру Хрістову. Аще же и прінуждены были усілствомъ велікімъ воспріяти тую, однакоже часто возвращаліся во ідолослуженіе.

Юліискіе въ Помераніи, аки уже послѣдніе осталіся воспріяти вѣру Хрістову, въ лѣто 1220. Магістръ чіна Тевктонскаго, вооружілся на Славянъ Прусовъ, и одолѣвъ ихъ тогда, первое ввелъ вѣру хрістіанскую на языкѣ Нѣмецкомъ, отъ чего погасъ аки весма языкъ Славянъ Прускіхъ.