МАВРО ОРБИНИ
О "РАСШИРЕНИИ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО".
СЛАВЯНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ.

Текст взят c сайта semargl.me

О народѣ Славянскомъ, нареченномъ Венеты, или Венеды.

Имя Славянское не инымъ чѣмъ разнствуетъ отъ Вандалъ, развѣ точію именемъ, понеже бо сеи, и оныи народъ имѣютъ едіно тожде началобытіе изъ Сармаціи.

Венеды имѣютъ часть отъ народа Славянского изшедшаго изъ Сармаціи во время Мартініяна Імператора.

Люди Венеды прошли своіми розъѣздами вся лѣсы и горы сущіе между Февцыновъ и Фінновъ.

Начали Славяне наполняти весь кряжъ страны лежащія въ дліну между рѣкъ Албіи, и Дона, въ шіроту же между моря Коданского, и Адріатского, потомъ проідоша даже до послѣдніхъ предѣлъ Океана Западнаго.

Во время Маврікія Царя, Греки его воіска, поімали трехъ человѣкъ Славянъ, не имущіхъ нікоего оружія съ собою, но имѣху кіиждо Арфу въ рукѣ. Вопросілъ ихъ Маврікіи: откуду идяху, и гдѣ ихъ есть обітаніе; отвѣтствовали: яко есть люди Славяне, жівущіи при Океанѣ Западномъ. Понеже Хаганъ Царь Аваровъ, посылалъ послы и дары княземъ ихъ народа, прося помощи протіву Грековъ, и что они паки посланы отъ ихъ Тессіархіи, еже дати знати Хагану невозможность послати таковую помощь, ради разстоянія ѕѣло далекого странъ, и пребываютъ въ пути изъ домовъ 18 мѣсяцовъ. А еже носятъ арфы, понеже нікто изъ ихъ странъ носящъ оружія, ніже знающъ что есть оружіе. Дівяся Царь возрасту ихъ, и велічеству тѣла, послалъ ихъ во Іраклію;

Сіи Слявяне наіменоваліся при мори Венедіцкомъ, прежде нареченномъ Коданъ, въ началѣ преѣхавши рѣку Віслу, и прішедше даже до оные Албіи, наскочіли на жітелеи Шведовъ, Лонгобардовъ, Руговъ и Швітоновъ при мори Каданскомъ, иже одолѣни бывше отъ Славянъ, отъідоша ко брегомъ Дунаіскімъ, оставівше всю страну во власть реченныхъ Славянъ, сіеже случіся въ лѣто отъ Хріста 500, послѣ Богомъ опредѣленныхъ преселеніи народныхъ.

Понеже Славяне овладѣли всѣмъ кряжемъ страны, въ неіже разшіріліся дондеже отъ Гендріка Авкупа, и Оттона велікого Імператора, первое при рѣкѣ Албіи и Гавелы одержаны; потомъ же по шести сотъ лѣтехъ по ихъ обхожденію, во оные страны, непрестанными воінами Гендрікъ Леонъ часть ихъ побілъ, и часть розогналъ и покорілъ, въ которое время со благочестіемъ хрістіанскімъ, ввели на ихъ мѣста сведенцовъ Нѣмцовъ, оставшымся не многімъ останкомъ отъ предреченныхъ Славянъ, при берегѣ Албіи въ Лузаціи и индѣ.